Usługi

PUHP MURABET oferuje

Nasza firma oferuje klientom szereg usług. Między innymi:

  1. Budowa budynków przemysłowych i biurowych.
  2. Budowa domów jedno i wielorodzinnych.
  3. Budowa dróg, mostów, placów manewrowych i chodników.
  4. Usługi remontowo-modernizacyjne.
  5. Budowa zbiorników i płyt dla potrzeb rolnictwa.
  6. Usługi rozbiórkowe.
  7. Wykonawstwo fundamentów pod farmy wiatrowe.
  8. Budowa boisk sportowych (w tym o sztucznej nawierzchni), np. program ORLIK 2012.
  9. Budowa silosów żelbetonowych.
  10. Budowa sieci kanalizacyjno-deszczowych.